English version below


Over verlaten zeeën van onbevangenheid loopt hij

Geroepen door schreeuwende woorden kijkt hij

Kijkt. En ziet

Hij observeert, luistert

Afgeschrikt door verslindende meningen vlucht hij 

Stopt. En draait om. 

Terug naar de wereld van onbevangenheid keert hij

Niet

 

IMG_4331


English version, roughly translated

 

Over abandoned seas of impartiality he walks

Called by screaming words he looks

Looks. Ands sees. 

He observes, listens 

Daunted by devouring opinions he flees

stops. And turns around.

Back to the world of innocence he returns

never 

Advertisements